Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Economie / Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij

Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij

In het verslag, dat den 19 den April 1836 werd uitgebracht door de Commissie, die door Koning WlLLEM I was benoemd, om te onderzoeken of in het algemeen aanleg van Spoorwegen in Nederland wenschelijk was, vindt men- ter loops melding gemaakt van het plan tot het aanleggen van den eersten spoorweg in ons land 'dien van Amsterdam naar Haarlem' de lijn waaruit zich het tegenwoordig net van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij heeft ontwikkeld. Dit gedenkboek beschrijft de eerste 50 jaar van de Nederlandse spoorwegen. Dit eerste gedenkboek van de Nederlandse spoorwegen beschrijft alle facetten over het vervoer tussen de rails. Tevens bevat deze uitgave kleuren afbeeldingen van de uniformen uit die periode. This report which was issued on April 19, 1836 by the Commission appointed by King WlLLEM I, to investigate in general if the construction of a Railway was desirable in the Netherlands; we find casually mentioned the plan to construct the first railway in our country- the one from Amsterdam to Haarlem- which is the line out of which the 'Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij' developed itself. This memorial volume describes the first 50 years of the Dutch Railways. This first memorial volume describes all facets of transportation by rail. This publication also contains images of the uniforms used in that period of time.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by