Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Politiek / De socialisten Personen en Stelsels 03

De socialisten Personen en Stelsels 03

Een serie van zes delen over het ontstaan van het socialisme en personen, die daarin een rol hebben gespeeld. Deel een beschrijft de periode voor 1800 en verschillende bewegingen, die het socialisme ge‹nspireerd hebben. Deel twee de periode 1800-1830 met speciale aandacht voor de Saint-Simon, C. Fourier, Robert Owen en J.G. Fichte. Deel drie gaat over de periode 1830-1850 in Frankrijk. In deel vier wordt de periode daarna besproken. In deel vijf komen Karl Marlo, Rodbertus-Jagetzow, Ferdinand Lassalle en Karl Marx aan bod. In deel zes wordt het socialisme buiten West Europa besproken en de toestand aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Publicatie jaar 1911 A series of six books over the origin of socialism and persons, who played a role in it. Part one describes the period before 1800 and different movements, who inspired socialism. Part two treats the period 1800-1830 with special attention for de Saint-Simon, C. Fourier, Robert Owen and J.G. Fichte. Part three covers the period 1830-1850 in France. Part four is missing. In part five Rodbertus-Jagetzow, Ferdinand Lassalle and Karl Marx are treated. Part six covers socialism outside Western Europe and the situation at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by