Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / Algemeen woordenboek van het Praktisch leven, in de stad en op het land 2

Algemeen woordenboek van het Praktisch leven, in de stad en op het land 2

R.P. Rijnhart (pseudoniem voor J. Kramers jz.) Algemeen woordenboek van het praktische leven, in de stad en op het land (Gouda : G.B. van Goor 1866) viii + 1304 p Jacob Kramers (1802-1869) was Nederlands eerste professionele lexicograaf. Omstreeks 1848 nam uitgeverij G.B. van Goor hem als zodanig in dienst. Hij was ook een van de productiefste woordenboekmakers uit de negentiende eeuw. Hij vertaalde, bewerkte en schreef ruim twintig woordenboeken en -boekjes. Zijn belangrijkste woordenboeken zijn Kramers' kunstwoordentolk (eerste druk 1847, inmiddels 29ste druk), een aardrijkskundig woordenboek en een tweedelig Frans vertaalwoordenboek. Dit tweedelige 'huishoudkundige' woordenboek, geeft in korte, alfabetisch gerangschikte artikelen, een massa informatie over het leven en werken in de tweede helft van de 19de eeuw. R.P. Rijnhart (pseudonym for J. Kramers jz.) General Dictionary of the practical life in the city and on the country (Gouda : G.B. van Goor 1866) viii + 1304 p Jacob Kramers (1802-1869) was the first professional Dutch lexicographer. Around 1848 the publisher G.B. van Goor hired him as such. He was also one of the most productive creators of dictionaries from the 19th century. He translated, adjusted en wrote over 20 dictionaries and booklets. His most important dictionaries are Kramers dictionary of art (first release 1847, now 29th released), a geographical dictionary and a two-piece French translation dictionary. This two-piece 'household' dictionary, gives in short alphabetical articles, a ton of information about the life and work in the second half of the 19th century.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Algemeen woordenboek van het Praktisch leven, in de stad en op het land 2

Price: 10.00

Navigatie