Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / De Navorscher

De Navorscher

Dit is jaargang 1865 van het tijdschrift de Navorscher, ?een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer, tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen?. Het bevat een groot aantal korte stukjes over Nederlandse geschiedenis, heraldiek, genealogie, taalkunde, munt- en penningkunde, kunstgeschiedenis, etc. Men kon vragen op deze gebieden in het tijdschift publiceren en wie een antwoord wist, publiceerde dat in een van de volgende nummers. Publicatie jaar 1865 This is volume 1865 of the journal De Navorscher, ' a means of exchange of thoughts and literary discussions, between all people who know something, want to ask something, or can solve something'. It contains a large number of short articles about subjects like Dutch history, heraldics, genealogy, linguistics, numismatics, history of art, etc. One could publish questions about these subjects and whoever knew the answer, could publish that in one of the following numbers. Year of publication 1865


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

De Navorscher

Price: 15.00

Navigatie