Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / Geerling's Briefsteller, Vraagbaak voor iedereen

Geerling's Briefsteller, Vraagbaak voor iedereen

Geerling's Briefsteller - Verzameling van modellen van brieven over de meest uiteenlopende onderwerpen tevens vraagbaak voor iedereen in zake wettelijke voorschriften van allerhanden aard. Brieven zijn eigenlijk niets anders dan een schriftelijk onderhoud met afwezigen. Zij moeten daarom ook al de eigenschappen van een aangenaam mondeling onderhoud tusschen welopgevoede, beschaafde personen hebben, en even beschaafd als gemakkelijk en ongedwongen zijn gesteld. Nochtans wordt bij brieven meer keuze in de bewoordingen, meer samenhang in de gedachten, meer overweging van alle omstandigheden, en over 't geheel meer zorg en vlotheid in de voordracht vereischt. Bij het mondeling onderhoud wordt meestal onvoorbereid gesproken: men is daarom geneigd, menig onnauwkeurig, ja onbedachtzaam woord te verontschuldigen ; menig woord verdwijnt ook langzamerhand uit het geheugen. Niet alzoo is het in brieven. Het schrijven laat meer tijd toe om te overleggen: ieder woord kan door den schrijver aandachtig herlezen, overdacht, gewogen, door den ontvanger van den brief getoetst en beoordeeld worden. De eer en in 't algemeen het belang van den schrijver vereischen daarom, dat hij meer zijn woorden weegt dan bij een mondelinge voordracht, vooral als hij bedenkt, dat zijn brieven ook in vreemde handen komen en gelegenheid kunnen geven tot misbruik en vele onaangenaamheden. Dit is de vijftiende vermeerderde en verbeterde druk met alfabetisch register Geerling's Briefsteller - Collection of models of letters about various subjects. And at the same time a well of information for everybody with questions about instructions of laws, of all kinds. This is the fifteenth expanded and improved print with alfabetical register.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Geerling's Briefsteller, Vraagbaak voor iedereen

Price: 5.00

Navigatie