Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / Letterkundig Patheon: het leven van Maarten Vroeg

Letterkundig Patheon: het leven van Maarten Vroeg

"De uitgevers van de reeks tot verbreiding van Nederlands literair werk (Letterkundig Pantheon) vonden in de persoon van J. Vosmaer, (1790 - 1834) hoogleraar geneeskunst in Utrecht, een vaardige beschrijver van het beroep van huisarts in de 19e eeuw. Hij beschrijft in een groot aantal korte verhalen de persoon van meester (dokter) Maarten Vroeg en zijn contacten met de patiënten. De schrijver toont een groot psychologisch inzicht en gevoel voor humor. "Een van mijne patiënten heeft een cyperse kat, die zoo schoon is, als ooit een cyperse kat gezien kan worden, uitgezonderd dat zij geen staart en slechts een oor heeft en daarenboven van achteren lam is." The publishers of this series for propagation of dutch literary work (Letterkundig Pantheon) have found a capable writer about the profession of a general practitioner in the 19th century, in the person of J. Vosmaer, (1790 - 1834). In a large number of short stories he writes about the character of Master (Doctor) Maarten Vroeg and his contacts with his patients. The writer shows a great psychological insight and sense of humor. 'One of my patients owns a 'Cyper' cat which is so beautiful as never seen before, except that it has no tail and only one ear and furthermore it is paralysed at the backhand'.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Letterkundig Patheon: het leven van Maarten Vroeg

Price: 10.00

Navigatie