Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / Verzamelde taalkundige opstellen 01

Verzamelde taalkundige opstellen 01

C.G.N. de Vooys (1873-1955) was een van de invloedrijkste neerlandici uit het begin van de 20ster eeuw. Van 1902 tot 1915 was leraar te Assen, daarna hoogleraar Nederlands in Utrecht. Hij was redacteur van De Nieuwe Taalgids en schreef een groot aantal boeken en artikelen. Zijn belangrijkste taalkundige artikelen waren samengebracht in drie bundels, die nu zijn gedigitaliseerd. Het gaat om de Verzamelde taalkundige opstellen, uitgegeven door J.B. Wolters. De eerste bundel verscheen in 1924, de tweede in 1925 en de derde ? een nakomertje ? in 1947. In al deze bundels staan artikelen die nog altijd zeer de moeite van het lezen waard zijn. De Vooys schrijft onder meer over de invloed van het Frans, Duits en Engels op het Nederlands, over oude taalkundige werken, over de spelling en over het verschil tussen spreek- en schrijftaal. C. G. N. de Vooys (1873-1955) was one of the most influential experts on The Netherlands from the start of the 20th century. From 1902 until 1915 he was a teacher in Assen, then he tought Dutch in Utrecht. He was editor for 'De nieuwe taalgids' and wrote a large number of books and articles. His most important lingual articles were put together in three bundles, which have now been digitalized. It envolves 'The collected lingual papers', published by J. B. Wolters. The first bundle appeared in 1924, the second in 1925 and the third somewhat later in 1947. In all these bundles are articles which, even now, are worth reading. De Vooys, among other things, writes about the influence of French, German and English on the Dutch language, about lingual works, about the spelling and about the difference between spoken and written language.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Verzamelde taalkundige opstellen 01

Price: 10.00

Navigatie