Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / Woordverklaring Woordenboek voor praktische kennis

Woordverklaring Woordenboek voor praktische kennis

L.M. Metz: Woordverklaring. Woordenboek voor praktische kennis (Zutphen: W.J. Thieme & Cie 1937) Dit weinig bekende woordenboek, bevat een schat aan informatie over woorden en zaken die aan het begin van de 20ste eeuw nog in gebruik waren, maar die inmiddels grotendeels in onbruik zijn geraakt. Men moet hierbij denken aan woorden voor onder meer landbouwgereedschappen. L.M. Metz was huisarts te Vorden en een actief lid van het Genootschap Onze Taal. In 1937 schreef dit genootschap over zijn boek: 'Metz heeft gedurende een reeks van jaren alle woorden, die hij in zijn dagelijkschen omgang met personen van allerlei bedrijven hoorde bezigen en waarvan de beteekenis voor menigeen onbekend of slechts heel vaag was, opgeteekend en daar een korte toelichting bij geschreven; een eenvoudige, begrijpelijke verklaring, in goed, onopgesmukt Nederlandsch. [?] De uitvoering is in alle opzichten te roemen; de letter is duidelijk en de vele afbeeldingen komen op mooi kunstdrukpapier goed tot haar recht. Een boek voor velen!' L. M. Metz: The explanation of words. A Dictionary for practical knowledge. (Zuthpen: W. J. Thieme & Cie 1937) This little known dictionary, contains a well of information about words and things that were used at the start of the twentieth century, but which have gone absolete for the most part by now. Such as words used for agricultural tools. L. M. Metz was a doctor in Vorden and an active member of the 'Society for our Language'. In 1937 this society wrote about his book: 'Metz has, in the course of several years, written down all the words that he heard in his contact with people from all sorts of companies, and of which the meaning is either unknown or unclear to many people, and wrote a short eludication to go along with them; a simple, understandable explanation, in good, unpretentious Dutch [...] The book is to be renowned in every way, the letter is clear and the many illustrations work well on beautiful paper. A book for many!


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Woordverklaring Woordenboek voor praktische kennis

Price: 10.00

Navigatie