Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde / Zestalig Handelswoordenboek

Zestalig Handelswoordenboek

Dit zestalig handelswoordenboek bevat in 2614 kolommen ruim 100.000 vetgedrukte hoofdwoorden in de zes talen samen, met ongeveer 500.000 hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Ter vergelijking moge dienen, dat het grootste thans bestaande woordenboek, de Oxford Dictionary, bijna 178.000 gangbare hoofdwoorden bevat met 500.000 definities en ruim 1.800.000 citaten. De hoofdzaak in dit boek ia de algemeene handelstaai. Zoo vindt men onder handel 28 termen, onder handels- (d. w. z. samenstellingen, waarvan handels- het eerste deel vormt) 88 termen, onder wissel 27 en wissel- 30, onder winst en winst- 21, onder offerte 13, order 18, monster 35, rekening 30, Tc¢len 60, katoen 27, papier 44, en onder recht en rechts- 68 genummerde, zooveel mogelijk alphabetisch gerangschikte voorbeelden, termen of samenstellingen. This senary trade dictionary contains 2614 columns of around a 100.000 entry words printed in bold, in the six languages together, with about a 500.000 words, expressions, compositions and sentences arranged and classified below these. Compared to this the biggest contemporary dictionary, the Oxford Dictionary, contains almost 178.000 customary entry words with around 500.000 definitions and about 1.800.000 citations. The main thing in this book is the common trade language. Thus we find under 'trade' 28 terms, under 'trade-' (that is to say compositions of which trade- is the first part) 88 terms, under ' wissel' (bill) 27 and wissel- 30, under profit and profit- 21, under quote 13, order 18, muster 35, account 30, coal 60, cotton, 27, paper, 44 and under law and law- 68 numbered and as much as possible alfabetised examples, terms or compositions.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Zestalig Handelswoordenboek

Price: 12.00

Navigatie