Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde

Taalkunde

Tijdschriften en Woordenboeken, synoniemen, techniek, taal en literatuur enz

Nicolaas Beets: Verscheidenheden meest op letterkundig gebied (Haarlem: De Erven F. Bohn 1876) 2 delen (iv + 362 + 342 p.) Nicolaas Beets (1814-1903) behoorde tot de bekendste en meest geliefde schrijvers in de 19de eeuw. Hij werd beroemd met de Camera obscura (1839), dat hij schreef onder het pseudoniem Hildebrand, een boek dat herdruk na herdruk beleefde. Maar Beets schreef veel meer en een deel van zijn letterkundige publicaties werden tussen 1858 en 1873 samengebracht in een zesdelig boek, getiteld Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. In 1876 verscheen van dit werk een goedkope herdruk (in twee banden), herzien door de schrijver. Beets schrijft in deze delen onder meer over onder meer Staring, Tollens, Vondel en Van Lennep, over dichterlijke vrijheid, kinderboeken, neologismen (nieuwe woorden), 'letterdiever?' en over de 'Emancipatie van de vrouw' - toen een heikel onderwerp. Nicolaas Beets: Diversities, mostly in relation to literarature. (Haarlem: De Erven F. Bohn 1876) two volumes (iv + 362 + 342 pages.). Nicolaas Beets (1814-1903) was one of the most loved writers in the 19th century. He became famous with 'The Camera Obscura (1839)', which he wrote under the pseudonym Hildebrand, a book that was had many prints. But Beets wrote a lot more and a part of his literary publications was put together in 1858 and 1873 in a book which had six volumes. It was titled 'Diversities, mostly in relation to literarature.'. In 1876 there appeared a cheap reprint (in two volumes), reviewed by the writer. Beets wrote in these volumes among other things, about Staring, Tollens, Vondel and Van Lennep, about the freedom a poet should have, childrens books, new words, 'letterdiever?' and about the 'Emancipation of the woman'- at the time a sensitive subject.

Nicolaas Beets: Verscheidenheden meest op letterkundig gebied (Haarlem: De Erven F. Bohn 1876) 2 delen (iv + 362 + 342 p.) Nicolaas Beets (1814-1903) behoorde tot de bekendste en meest geliefde schrijvers in de 19de eeuw. Hij werd beroemd met de Camera obscura (1839), dat hij schreef onder het pseudoniem Hildebrand, een boek dat herdruk na herdruk beleefde. Maar Beets schreef veel meer en een deel van zijn letterkundige publicaties werden tussen 1858 en 1873 samengebracht in een zesdelig boek, getiteld Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. In 1876 verscheen van dit werk een goedkope herdruk (in twee banden), herzien door de schrijver. Beets schrijft in deze delen onder meer over onder meer Staring, Tollens, Vondel en Van Lennep, over dichterlijke vrijheid, kinderboeken, neologismen (nieuwe woorden), 'letterdiever?' en over de 'Emancipatie van de vrouw' - toen een heikel onderwerp. Nicolaas Beets: Diversities, mostly in relation to literarature. (Haarlem: De Erven F. Bohn 1876) two volumes (iv + 362 + 342 pages.). Nicolaas Beets (1814-1903) was one of the most loved writers in the 19th century. He became famous with 'The Camera Obscura (1839)', which he wrote under the pseudonym Hildebrand, a book that was had many prints. But Beets wrote a lot more and a part of his literary publications was put together in 1858 and 1873 in a book which had six volumes. It was titled 'Diversities, mostly in relation to literarature.'. In 1876 there appeared a cheap reprint (in two volumes), reviewed by the writer. Beets wrote in these volumes among other things, about Staring, Tollens, Vondel and Van Lennep, about the freedom a poet should have, childrens books, new words, 'letterdiever?' and about the 'Emancipation of the woman'- at the time a sensitive subject.

C.G.N. de Vooys (1873-1955) was een van de invloedrijkste neerlandici uit het begin van de 20ster eeuw. Van 1902 tot 1915 was leraar te Assen, daarna hoogleraar Nederlands in Utrecht. Hij was redacteur van De Nieuwe Taalgids en schreef een groot aantal boeken en artikelen. Zijn belangrijkste taalkundige artikelen waren samengebracht in drie bundels, die nu zijn gedigitaliseerd. Het gaat om de Verzamelde taalkundige opstellen, uitgegeven door J.B. Wolters. De eerste bundel verscheen in 1924, de tweede in 1925 en de derde ? een nakomertje ? in 1947. In al deze bundels staan artikelen die nog altijd zeer de moeite van het lezen waard zijn. De Vooys schrijft onder meer over de invloed van het Frans, Duits en Engels op het Nederlands, over oude taalkundige werken, over de spelling en over het verschil tussen spreek- en schrijftaal. C. G. N. de Vooys (1873-1955) was one of the most influential experts on The Netherlands from the start of the 20th century. From 1902 until 1915 he was a teacher in Assen, then he tought Dutch in Utrecht. He was editor for 'De nieuwe taalgids' and wrote a large number of books and articles. His most important lingual articles were put together in three bundles, which have now been digitalized. It envolves 'The collected lingual papers', published by J. B. Wolters. The first bundle appeared in 1924, the second in 1925 and the third somewhat later in 1947. In all these bundles are articles which, even now, are worth reading. De Vooys, among other things, writes about the influence of French, German and English on the Dutch language, about lingual works, about the spelling and about the difference between spoken and written language.

C.G.N. de Vooys (1873-1955) was een van de invloedrijkste neerlandici uit het begin van de 20ster eeuw. Van 1902 tot 1915 was leraar te Assen, daarna hoogleraar Nederlands in Utrecht. Hij was redacteur van De Nieuwe Taalgids en schreef een groot aantal boeken en artikelen. Zijn belangrijkste taalkundige artikelen waren samengebracht in drie bundels, die nu zijn gedigitaliseerd. Het gaat om de Verzamelde taalkundige opstellen, uitgegeven door J.B. Wolters. De eerste bundel verscheen in 1924, de tweede in 1925 en de derde ? een nakomertje ? in 1947. In al deze bundels staan artikelen die nog altijd zeer de moeite van het lezen waard zijn. De Vooys schrijft onder meer over de invloed van het Frans, Duits en Engels op het Nederlands, over oude taalkundige werken, over de spelling en over het verschil tussen spreek- en schrijftaal. C. G. N. de Vooys (1873-1955) was one of the most influential experts on The Netherlands from the start of the 20th century. From 1902 until 1915 he was a teacher in Assen, then he tought Dutch in Utrecht. He was editor for 'De nieuwe taalgids' and wrote a large number of books and articles. His most important lingual articles were put together in three bundles, which have now been digitalized. It envolves 'The collected lingual papers', published by J. B. Wolters. The first bundle appeared in 1924, the second in 1925 and the third somewhat later in 1947. In all these bundles are articles which, even now, are worth reading. De Vooys, among other things, writes about the influence of French, German and English on the Dutch language, about lingual works, about the spelling and about the difference between spoken and written language.

C.G.N. de Vooys (1873-1955) was een van de invloedrijkste neerlandici uit het begin van de 20ster eeuw. Van 1902 tot 1915 was leraar te Assen, daarna hoogleraar Nederlands in Utrecht. Hij was redacteur van De Nieuwe Taalgids en schreef een groot aantal boeken en artikelen. Zijn belangrijkste taalkundige artikelen waren samengebracht in drie bundels, die nu zijn gedigitaliseerd. Het gaat om de Verzamelde taalkundige opstellen, uitgegeven door J.B. Wolters. De eerste bundel verscheen in 1924, de tweede in 1925 en de derde ? een nakomertje ? in 1947. In al deze bundels staan artikelen die nog altijd zeer de moeite van het lezen waard zijn. De Vooys schrijft onder meer over de invloed van het Frans, Duits en Engels op het Nederlands, over oude taalkundige werken, over de spelling en over het verschil tussen spreek- en schrijftaal. C. G. N. de Vooys (1873-1955) was one of the most influential experts on The Netherlands from the start of the 20th century. From 1902 until 1915 he was a teacher in Assen, then he tought Dutch in Utrecht. He was editor for 'De nieuwe taalgids' and wrote a large number of books and articles. His most important lingual articles were put together in three bundles, which have now been digitalized. It envolves 'The collected lingual papers', published by J. B. Wolters. The first bundle appeared in 1924, the second in 1925 and the third somewhat later in 1947. In all these bundles are articles which, even now, are worth reading. De Vooys, among other things, writes about the influence of French, German and English on the Dutch language, about lingual works, about the spelling and about the difference between spoken and written language.
Navigatie