Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Techniek / Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken 5

Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken 5

Deze reeks van 7 boeken: ?Het Boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken' bevat de geschiedenis en de verklaring van de voornaamste toepassingen der natuurkunde; het is evenmin bestemd een handleiding voor technisch gebruik als een leerboek voor de natuurkunde te zyn. Het bevat zooveel als ieder beschaafd mensen omtrent zoo belangrijke onderwerpen behoort te weten en veel meer dan aan de meesten bekend is. De verklaring van vele uitvindingen geeft den schrijver menigmaal aanleiding om een natuurkundig onderwerp uiteen te zetten, maar zelden gaat hij daarbij verder dan voor de verklaring volstrekt noodzakelijk is. Het werk is dus een leesboek, dat door ieder gemakkelijk kan worden verstaan en waaruit zeer weinigen niet iets belangrijks kunnen leeren. Het Boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken' is a series of 7 books. It contains the history and explanation of the distinguished applications of physics; it is either to be used as a manual for technical use or a schoolbook for physics. It contains as much information as every civilized human needs to know about such important subjects and more then is known to many others. The explanation of many inventions frequently gives the author cause to explain about a physical subject, but he rarely goes beyond what is absolutely needed for the explanation. So this book is meant as a reading book, which is easily understandable for everyone and only very few won't learn a thing from it.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie