Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Vertellingen / Prisca en Miriam

Prisca en Miriam

Prisca en Miriam : een verhaal uit de laatste vervolging der Christenen onder het Romeinsche Keizerrijk in het jaar 303 Dit is de 2e door de schrijver herziene druk. De schrijver staat overigens niet met naam in het boek vermeld, maar slechts met een verwijzing (Door den schrijver van 'Selcart') Het boek bevat een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt (Emeritus predikant , 's-Gravenhage) Het is eerst gepubliceerd als wekelijks feuilleton bij het blad 'De Boodschapper'. Het pretendeert oudheidkundig en kerkhistorisch juist te zijn en een correcte beschrijving te geven van de Romeinse zeden en gewoonten. Prisca and Miriam: A story from the last prosecution of the Christians under the regime of the Roman Empire in the year 303. This is the 2nd print reviewed by the writer. The writer isn't mentioned by name in the book, but merely with a reference (By the writer of 'Selcart'). The book contains a recommendation by Ds. W.G. Smitt (Emeritus preacher, 's-Gravenhage). It was first published as a weekly on-going story for the magazine 'The Messenger'. It pretends to be archeologicaly correct and also accurate when it comes to the history of the churches. It claims to present an accurate description of the Roman moral and habits.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by