Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / De Steenen spreken

De Steenen spreken

Dit is een Nederlandse vertaling uit het Engels door C.F.Ph.D. van der Vecht van een boek van D. Davidson en H. Aldersmith. Hierin wordt de theorie besproken, dat de de afmetingen van de pyramide van Gizeh een gecodeerde boodschap bevatten, waaruit de geschiedenis en de toekomst van de mensheid kunnen worden afgeleid. In het boek komt een veelheid van onderwerpen aan de orde, b.v. Astronomie, vorm en afmetingen van het zonnestelsel en de plaats van de sterren aan het firmament in heden en verleden Oude geschiedenis, speciaal van Egypte en Israel De preciese afmetingen van de pyramides Moderne geschiedenis (ca. 1920) This is a Dutch translation by C.F.Ph.D. van der Vecht of an originally English book by D. Davidson and H. Aldersmith. It decribes the theory, that the dimensions of the great pyramids of Egypt contain a coded message, from which history and future of humanity can be deducted. In this book a number of subjects is mentioned, for example Astronomy, shape and size of the solar system and the place of the stars in the sky in past and present Old history, especially of Egypt and Israel The exact dimensions of the pyramids Modern history (i.e. around 1920)

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie