Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / De voeding van gezonde en zieke zuigelingen

De voeding van gezonde en zieke zuigelingen

Handboek voor studenten geneeskunde over de voeding van gezonde en zieke baby's. De auteur besteedt met name veel aandacht aan zogenaamde voedingsstoringen. De auteur wil met dit boek een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de zuigelingensterfte die in de eerste helft van de 20e eeuw nog bijzonder hoog was. Sober maar doeltreffend ge‹llustreerd aan de hand van enkele grafieken en tabellen. Handbook for medical students about the nutrition of healthy and sick babies. The author pays a lot of attention for instance to so called 'nutritional failures'. With this book the writer wishes to contribute to the reduction of the number of infant mortality, which was extremely high in the first half of the 20th century. Frugally but effectively illustrated with several graphics and charts.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie