Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / Heedendaegse Rechtsgeleertheyt

Heedendaegse Rechtsgeleertheyt

Dit in 1686 in Leeuwarden uitgegeven boek heeft de volledige titel: Heedendaegse Rechtsgeleertheyt, Soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk. Het is opgedragen: Aen mijne heeren de Eedelen, Eigenerfden en andere ware liefhebbers van de aloude vryheit en oprechteit in Frieslandt. Het geeft een uitvoerig overzicht van het 17de eeuwse Friese recht, speciaal burgerlijk en zakelijk recht. This book was published 1n 1686 in Leeuwarden and has as complete title: ' Heedendaegse Rechtsgeleertheyt, Soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk' (i.e. Modern Jurisprudence as it is practiced in Friesland and in other places) It was dedicated to: My Lords the Noblemen, Landowners and other true lovers of the old liberty and sincerity in Friesland. The book gives an extensive overview of 17th century Frisian law, especially civil and bussiness law.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Heedendaegse Rechtsgeleertheyt

Price: 10.00

Navigatie