Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / Het sexueele vraagstuk

Het sexueele vraagstuk

August Forel: Het sexueele vraagstuk (Amsterdam: Gebr. Graauw 1924) 479 blz. In 1906 gaf de Duitse arts en seksuoloog August Forel (1848-1931) en boek uit dat een internationale bestseller werd. Tussen 1907 en 1927 beleefde dit boek alleen in Nederland al zeven drukken. In totaal werden er tienduizenden exemplaren van verkocht. Het hier gedigitaliseerde exemplaar dateert van 1924. In het voorwoord schrijft W. Wijnaendts Francken-Dyserinck: 'Uitdrukkelijk wijs ik erop dat ik het zich voortdurend verdiepen in sexueele vraagstukken, waar tegenwoordig in enkele kringen een onmiskenbare neiging toe bestaat, niet toejuich en zelfs beslist nadeelig acht, al liggen er goede bedoelingen aan ten grondslag. Doch Forel's boek moesten de meesten en althans alle ontwikkelden te eeniger tijd van hun leven doorwerken. Er zijn gedeelten in, die ik elke jonge vrouw en iederen man zou willen opdringen te lezen voor hun huwelijk: ze verstaan is de kans op levensgeluk vermeerderen.' Het boek werd voor het Nederlands bewerkt door R.A. Oosterhout. August Forel: The sexual problem (Amsterdam: The Graauw brothers 1924) 479 pages. In 1906 the German doctor and sexuologist August Forel (1848-1931) released a book that became an international bestseller. Between 1907 and 1927 there were seven prints made of this book in The Netherlands alone. In total ten-thousands of copies were sold. This particular copy was released in 1924. In the foreword W. Wijnaendts Francken-Dyserinck wrote: 'I'd like to express with great stress that I don't applaud, and even find disadvantagious the continiously delving into sexual problems, for which there is an unmistakable urge in certain areas, although people's intensions are well. But Forel's book most people should read. There are parts, that I would press every young woman and man to read before they got married: understanding them is increasing the chance of happiness.'. The book was translated to Dutch by R.A. Oosterhout.


Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Productdetails

Het sexueele vraagstuk

Price: 12.50

Navigatie