Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / Homoeopathie in de praktijk 2

Homoeopathie in de praktijk 2

Twee uitgaven (resp. de 1e en 4e druk) van het standaardwerk voor de homeopathie van J. Voorhoeve. De eerste druk geeft een uitgebreide 'verdediging' van de homeopathie tegenover de reguliere geneeskunde. De persoon van Hahnemann, die als ontdekker van het homeopathisch principe similis similibus curantur geldt, wordt uitgebreid besproken. Verder volgen in het tweede en derde deel van het boek de gezondheidsleer / behandelmethoden en een opsomming van ziekten en hun homeopathische medicijnen. De vierde druk is op sommige punten uitgebreid en van afbeeldingen voorzien. Nieuw in deze druk is ook het hoofdstuk met aanwijzingen voor eerste hulp thuis. Beide werken zijn voorzien van verschillende zoekmogelijkheden via de registers. Two editions (respectively the 1st and 4th print) of the standard work for homeopathy by J. Voorhoeve. The first edition gives an extensive 'defense' of homeopathy against regular medicine. The person of Hahnemann, who is seen as the discoverer of the homeopathic principle similis similibus curantur, is being discussed extensivily. In the second and third part of this book hygienics/treatment methods and a numeration of illnesses and their homeopathic medicines is being discussed. The fourth print has been extensified at certain points and was provided with illustrations. New in this print is the chapter with first aid directions at home. Both editions have been provided with various search possibilities through the indexes.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie